Lượt truy cập : 130989
 • Vỗ Tay Ca
 • Lê Minh Hiền
 • Duy Linh
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng
 • Xóa dấu hờn ghen
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Lo âu
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Bóng Dáng Thiên Thần
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga