Lượt truy cập : 130989
 • Tam Quy
 • Lê Minh Hiền
 • Lê Minh Hiền
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Tình Như Ma Quái
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Chung Lời Nguyện Cầu - Pray For Japan
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh hiền