Lượt truy cập : 130989
 • Xin nói yêu em lần cuối
 • Lê Minh Hiền
 • Diễm Liên
 • Dòng nhớ
 • Lê Minh Hiền
 • Quang Dũng
 • Thương Người Miền Trung
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Tia nắng kỳ diệu
 • Lê Minh Hiền
 • Johnny Dũng
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga