Lượt truy cập : 130989
 • Nỗi đau từ biển
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • Sám Hối
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Tam Quy
 • Lê Minh Hiền
 • Lê Minh Hiền