Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH
 • Soi Bóng
 • Lê Minh Hiền
 • Tuấn Ngọc
 • Phật Ngọc Hoà Bình
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Lạc Bến
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Chung Lời Nguyện Cầu - Pray For Japan
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh hiền
 • Hành Trang Cuộc Đời
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy