Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH
 • Sống
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • Xóa dấu hờn ghen
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Tiếng Vọng Trái Tim
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến
 • Lỡ Khúc Tình Xa
 • Lê Minh Hiền
 • AC & M