Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Chúc Mừng Năm Mới
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Thu Nga - Huy Hoàng - Cadillac
 • Tìm Lối An Nhiên
 • Lê Minh Hiền
 • Đức Tuấn
 • Em là một vì sao
 • Lê Minh Hiền
 • Huy Sinh
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga