Lượt truy cập : 130989
 • ALBUM ĐÃ PHÁT HÀNH
 • Hành Trang Cuộc Đời
 • Lê Minh Hiền
 • Gia Huy
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Tìm Lối An Nhiên
 • Lê Minh Hiền
 • Đức Tuấn
 • Quan Âm Vô Lượng
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Xóa dấu hờn ghen
 • Lê Minh Hiền
 • Mỹ Lệ