Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Cadillac
 • Chung Lời Nguyện Cầu - Pray For Japan
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh hiền
 • Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga & Lê Minh Hiền
 • Dòng nhớ
 • Lê Minh Hiền
 • Quang Dũng
 • Quan Âm Vô Lượng
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga