Lượt truy cập : 130989
 • VIDEO CLIP
 • Nguyện Hương
 • Lê Minh Hiền, lời: Kinh Phật
 • Bảo Yến
 • Nụ Thương
 • Lê Minh Hiền
 • Lan Phương
 • Um mani Padme Hum
 • Nhạc : Lê Minh Hiền, Lời: Kinh Phật
 • Tuệ Đăng
 • Muộn
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • Vỗ tay Ca
 • Lê Minh Hiền, Thơ: Không Lạc
 • Duy Linh