Lượt truy cập : 130989
 • WEB LINK
 • Bóng Dáng Thiên Thần
 • Lê Minh Hiền
 • Võ Thu Nga
 • World Peace Jade Buddha
 • Nhạc: Lê Minh Hiền, Lời : Giác Chơn
 • Võ Thu Nga
 • Trả
 • Lê Minh Hiền
 • Hồ Trung Dũng
 • Tiếng Vọng Trái Tim
 • Lê Minh Hiền
 • Bảo Yến
 • 12 Lời Khấn Nguyện Quán Thế Âm
 • Lê Minh Hiền
 • Tuệ Đăng